Duikteam de Bevers - Nijmegen. Sinds 1971.

  
  Bever Bullet
Juni/Juli 2017


Duiken in Nederland

 

     

   Info van en voor leden   
Het eerste vakantieverslag is weer binnen! Het was zo te lezen echt weer ‘op z’n Bevers’ met duik 4 als absoluut hoogtepunt. 
Ondertussen pakken donkere wolken zich samen: onze huisvesting is nu een serieus probleem…
Sta op Bevers en denk mee over wat komen gaat. 

Het bestuur verwacht dat Duikteam de Bevers op vrij korte termijn het clubhuis aan de Ubbergseveldweg 70 te Nijmegen kwijt zal raken.
..........
Lees meer .......
 7 Beverleden in Zuid Frankrijk
Op 15 juni vertrokken Nicole en ik op de motor naar Hyeres, bij Toulon. De rit zou drie dagen duren en voor grote delen via toeristische routes gaan.
De eerste dag tot voorbij Luik over de snelweg, bakkie en dan een leuke route kiezen. Lekker weer
.
Net over de Franse grens begon het te stippelen van de regen en in no time kwam het er met bakken uit. Regenpak aan, jammer dat we die van Nicole verloren waren, en verder. Het duurde nog een uur en we reden in sommige dorpjes tot de assen door het water...…..
Lees meer .......
  Pinksterbrunch 
De Pinksterbrunch liet zich weer goed smaken.............
Lees meer .......


 Kopij Bullet                   
Er komt ongeveer eens per twee maanden een Bullet uit. Ben je op reis geweest, heb je iets interessants gezien of nam je deel aan een leuke Bever-activiteit, stuur je verhaal dan in! Bedanktnamens de hele redactie.
Enny


Klik hier voor foto's en video's van leden van Duikteam De Bevers op het internet.


Toegang tot het archief van ons digitale magazine onder redactie van Enny Keiren 

Hoe ging het er vroeger aan toe bij Duikteam de Bevers? 

Uit het archief van een oud-lid, gekregen op 35 jarig jubileumfeest. 
Klik hier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duikflessen vullen
Wegens het zwemmen in de Goffert in de maanden juli en augustus kun je aansluitend op het zwemmen de fles laten vullen in het clubhuis. Aanbieden van je fles kan tot 21.00 uur. Na 21.00 uur is de vuller niet altijd meer aanwezig.

Met vriendelijke groet,
Susan Smits
Secretariaat Duikteam de Bevers

Buitenbad Goffert
Zoals inmiddels al wel bekend . . . a.s. vrijdag is de laatste vrijdag van juni en dus de laatste keer zwemmen in het Erica Terpstra Bad, daarna de zomerstop. In de maanden juli en augustus is het zoals vanouds vrij zwemmen in het Goffert bad van 19.00-20.00 uur. Het clubhuis is daardoor ook eerder open.
Vanaf de eerste vrijdag van september wordt er weer getraind in het Erica Terpstra Bad.
Veel zomer-zwem-plezier.

Met vriendelijke groet,
Susan Smits
Secretariaat Duikteam de Bevers

Ingelaste ALV
Het bestuur verwacht dat Duikteam de Bevers op vrij korte termijn het clubhuis aan de Ubbergseveldweg 70 te Nijmegen, kwijt zal raken.Hierdoor nodigen wij je uit voor een ingelaste algemene ledenvergadering (ALV) op
Vrijdag 21 juli 2017
om 20.00 uur in het clubhuis.
Deze ingelaste ALV gaat alleen door bij voldoende opkomst. Volgens de statuten dient 2/3 van alle leden aanwezig te zijn.
Mochten er op 21 juli niet voldoende leden aanwezig zijn dan wordt de ALV verzet naar vrijdag 28 juli 2017. Dan om 20.30 uur op dezelfde locatie.Sanadroom Video de Bevers
Legendarische video van de voortdurende zoektocht van Duikteam de Bevers naar het ideale clubhuis. 
De video is al weer enkele decennia oud en het kan schokkend zijn voor sommige (oud) leden om de beelden te bekijken.
 
Nieuwe knipkaart
Vanaf heden zijn er nieuwe knipkaarten bij de bar te verkrijgen voor €15,- per kaart.
Mocht je nog een 'oude' kaart in je bezit hebben dan kan deze nog gewoon gebruikt worden.
Foto's introduik maart 2017
Er zijn wat foto's van de proefduik van maart te vinden via de link: (gewoon op de link klikken)
 Klik hier
Foto's gemaakt door Peter Klok.
Korte impressie ALV 2017
- Deze keer duurde de ALV bijna anderhalf uur. De helft van de tijd is besteed aan het Zeeland weekend en de reis naar Kaapverdië. Waarschijnlijk gaan ze allebei door.
- Onze voorzitter geeft een boekje over invasieve waterplanten weg.
- Onze kas klopt weer, de begroting is goedgekeurd en het bestuur herkozen.
- De kadootjes die de jongste Bevertjes hebben gekregen werden gewaardeerd en vielen in goede aarde.
- De prijs van de drankjes in het clubhuis is geëgaliseerd naar 1,50 euro. Dit is minder rekenwerk voor de barkeeper en de barkaart kan dan eenvoudiger worden.
- Toch ook wat zorgelijk nieuws. Ons verblijf in de Beverburcht staat toch weer op de tocht. We blijven alert. 
- De daling van ons ledental en de toch wel erg hoge gemiddelde leeftijd van de leden blijft zorgen baren. Er komt een denktank die nieuwe initiatieven moet gaan ontwikkelen.
- De door Liesbeth gebakken cake smaakt weer voortreffelijk.
Nieuwe foto albums op Flickr
Van Theo en Lauki van Munster hebben we aantal CD's met foto's van Beveractiviteiten gekregen en die zijn nu op Flickr gezet zodat alle Bevers ze kunnen bekijken. Het gaat om de nieuwjaarsduiken van 2010 (tevens ijsduik), 2014 en 2017. Verder de duik in de Kolk in Weurt tijdens het feest ter ere van het 35 jarig bestaan van de Beversen de duik in de Groene Heuvels ter ere van ons 40 jarig bestaan in 2010. 
Let op: Mocht je zelf iets op onze Flickr-pagina willen zetten? We hebben ons wachtwoord voor Flickr moeten wijzigen. Het nieuwe wachtwoord staat op de Ledenpagina's.
Klik op het Flickr logo voor de albums met de foto's 
Foto's van cursus DAN-BLS
Peter heeft foto's van de laatste DAN-BLS cursus op zijn site gezet.
Klik op de link:  http://www.hef.ru.nl/~pfk/bevers/
Iedere 1ste zondag van de maand duiken (Weer wijziging)
Tijdstip: 09:30 uur verzamelen
Elke maand:
De Groene Heuvels
We verzamelen bij de boerderij. Mensen moeten wel op tijd zijn, omdat het pad afgesloten wordt wanneer we het water in gaan.
Geen verplichtingen, geen georganiseer vanuit de club, maar gewoon een vast moment om met een aantal enthousiastelingen te gaan duiken. Natuurlijk is het handig zelf vast een buddy te regelen, maar we hopen dat het eigenijk niet nodig is. Dat wanneer je komt er voldoende mensen zijn met wie je een duik kunt maken. Gewoon spontaan.

Korte impressie ALV 2016
- Met een daverende klap met de hamer opent Wil om vijf over acht de vergadering, omdat de voorzitter nog steeds geen aanstalte maakt om te beginnen.
- De door Liesbeth gebakken cake smaakt weer voortreffelijk. Eigenlijk al reden genoeg om naar de ALV te komen.
- De status van ons Clubhuis is bijzonder vaag. Geen contract, geen huur, geen enkel vooruitzicht. Maar we hoeven er ook niet direct uit. Er lijkt geen reden te zijn om ons er nu druk over te maken.
- Het aantal leden duikt met 57 leden onder de kritische grens van 60 leden.
- De Bevers nemen de duiksport serieus, maar houden ook vooral van gezelligheid samen. Het is de vraag wat voorop staat. Het duiken en trainen in het zwembad moeten wel op een goed peil blijven en daar zetten de trainers zich voor in, door ook te varieren in moeilijkheidsgraad. Zo is er voor ieder reden en mogelijkheid om mee te blijven doen. 
- Quote van de dag:  "Na tien flesvullingen krijg je de elfde gratis." Zo bedenk je nog eens wat om leden te werven en bestaande leden te activeren.
- We hebben weer een bestuur en wel hetzelfde als vorig jaar.
- Met een duur van 55 minuten werd het record van de kortste ALV van vorig jaar niet verbroken.
Nieuwe Planning Bat 2016
De planning van het BAT is te vinden onder het knopje ACTIVITEITENVERSLAG in de navigatiebalk bovenaan deze bladzijde.
Wegwijs in de Groene Heuvels
Voor wie zondag's mee wil duiken in de Groene Heuvels is het wel goed om even wegwijs te raken. Klik op de onderstaande link voor een actuele beschrijving van de duikfaciliteiten in de Groene Heuvels.
http://www.duikersgids.nl/actueel/duiken-groene-heuvels-stand-van-zaken
Foto's Zeelandweekend 2015, 2016 en 
Speciality Onderwater Biologie
De foto's staan op Flickr en op de site van Peter Klok.
Voor Flicker klik op deze link: Bevers op Flickr
Op de website van Peter staan de foto's van het Zeelandweekend onderaan op de pagina.
Voor de website van Peter klik op deze link: Website Peter
Korte impressie ALV 2015
- Er waren ongeveer 20 aanwezigen.
- De start was om 8.05 en om 8.06 waren de notulen van vorig jaar al goed gekeurd.
- Er was weer door Liesbeth gebakken cake. Heerlijk!
- Toezichthouder in zwembad gevraagd. Ondanks het feit dat er meestal een aantal 3-sters zwemmen, er een door de NOB opgeleide trainer langs de kant staat en er vaak een aantal buddyparen onderwater zijn, moet er nu een toezichthouder op de kant bij. Nog tijdens de vergadering wist ons bestuur een aantal vrijwillge toezichthouders te ronselen. Maar er zijn er nog meer nodig. 
- Er was een verzoek om wat te kunnen eten na de zwembadtraining. Er wordt afgesproken dat de barkeeper in principe voor wat hapjes gaat zorgen.
- We hebben een nieuwe penningmeester: Nicole Kruissen.
- De vergadering werd gesloten door de voorzitter met het aanbieden van een rondje voor alle aanwezigen.
Foto's Nieuwjaarsduik 2015
Druk bezochte Nieuwjaarsduik van duikteam de Bevers. Met snert en een paar vreemde gasten.
De foto's zijn te vinden op Flickr. Klik op de link: Foto's Nieuwjaarsduik 2015.

     

Doe iets nuttigs met je logboek
Duikers houden vaak nauwkeurig bij hoeveel aasgarnaaltjes, voorntjes, grondels, donderpadden of kreeften ze gezien hebben. Natuurlijk komen daarbij de gigantische snoeken, snoekbaarzen, karpers en zeelten. Helaas verdwijnt al die informatie in de anonimiteit van het persoonlijke logboek, dat alleen nog af en toe te voorschijn komt om een andere duiker de loef af te steken.
Vanaf nu kun je ook iets nuttigs doen met deze gegevens. De volgende websites zijn dol op jullie waarnemingen en doen er ook nog iets nuttigs mee. Klik op de logo's om naar de gewenste site te gaan.

   Telmee.nl. Het vaststellen van welke planten en dieren op welke plekken in ons land voorkomen is van belang om de Nederlandse natuur goed te kunnen beschermen. Natuurwaarnemingen zijn pas goed bruikbaar als ze op de juiste manier worden vastgelegd. En als ze vervolgens ook nog op een centrale plek terecht komen, zodat er een compleet beeld van is.

   Frank Spikmans is projectleider bij Stichting RAVON (www.ravon.nl), de onderzoeks- en kennisorganisatie voor amfibieën, reptielen en vissen. Hij heeft bij ons in het kader van het Bever College iets verteld over de prik. Sinds 2007 coördineert RAVON het landelijke verspreidingsonderzoek naar beek- en poldervissen en sinds 2011 het landelijke NEM-Meetnet voor vissen (Netwerk Ecologische Monitoring). De doelsoorten bestaan uit beekprik, rivierdonderpad, beekdonderpad, bittervoorn, kleine modderkruiper en grote modderkruiper, sinds 2011 wordt ook de rivierprik geteld in de beken en riviertjes waar paai van deze soort in Nederland is waargenomen.

  Waarneming.nl wil iedereen in staat stellen om natuurwaarnemingen op te slaan en te delen via internet, om zo de natuurrijkdom van Nederland en de wereld vast te leggen voor nu en voor de toekomst. Waarneming.nl werkt hiertoe samen met duizenden vrijwilligers, zowel rechtstreeks als via meer dan 300 regionale en landelijke werkgroepen.Waarneming.nl verzamelt en toont gegevens maar interpreteert deze niet.

Korte impressie ALV 2014  
- Veel Bevers hadden dit jaar iets anders te doen. Er was zelfs maar een romp-bestuur aanwezig.
- Bevers zijn bescheiden. Niemand wil op de voorste rij zitten.
- Dit jaar geen door Liebeth zelf gebakken cake. Gelukkig maken de door Peter geschonken stroopwafels dit enigszins goed.
- Voor het clubhuis geldt: Geen bericht is goed bericht.
- Verhitte discussies zijn verleden tijd. Het Zeeland Weekend weet wat los te maken.
- Baromzet weer gedaald!!!!
- Wil wordt een concurrent voor de DAR. Hij bepaalt ook dat de stofzuigerzakken voortaan onder in het aanrechtkastje moeten liggen.
- Het venijn zat dit jaar in de staart. Een toegevoegd agendapunt en de rondvraag zorgen er voor dat we een nieuw record voor de kortste ALV ooit mislopen. 
- Opgevangen tijdens de discussie over het te koude Erica Terpstra bad:
   * Er drijven nog net geen ijsschotsen in.
   * 26 of 27 graden is een wereld van verschil.
   * Haarballen zo groot als tennisballen.
   * Thermostaat als middel om de begroting passend te maken.
- De veiligheid van het flessenvullen leidt tot discussie in de rondvraag. Iets met schroefdraad en keuringsdata. De Bevers nemen extra maatregelen om de veiligheid te garanderen. Hierover meer in de eerstvolgende Bullet.
Foto's nieuwjaarsduik 2014
Er kwamen 9 duikers en veel ondersteunend publiek naar de nieuwjaarsduik in de Groene Heuvels. Het Bat zorgde voor bier, kofiie, warme chocomelk met slagroom en snert. Emiel had ook voor een lekker warm houtvuurtje gezorgd. Alleen de alcohol die de duikers na terugkeer moest verwarmen was er niet. Gelukkig kwam Theo weer langs met zijn bijna legendarische mandjes met proefflesjes sterke drank. Deze keer had hij ook een grote fles bij zich. Dus ook dat probleem was opgelost. De duikers melden na terugkomst op het droge dat er niet veel te zien was geweest (Twee rivierkreeftjes en een mooi begroeid wrakje vol kleine visjes). Ze zeiden dat het niet echt koud was. Logisch omdat ze met uitzondering van  Dennis allemaal droog doken. Natuurlijk was er weer iemand een essentieel onderdeel van zijn duikuitrusting vergeten (Nee, namen noemen we niet). Ook dit werd oplost. De foto's op Flickr zijn van Liesbeth Post en Willem van der Stokker.
Foto's van de nieuwjaarsduik 2014 zijn te vinden op de Flickr-pagina van de Bevers via onderstaande link:
 (gewoon op Flickr-plaatje klikken)


Foto's op de website van Peter Klok (klik op ondertstaande link)
Klik hier
Met het BAT naar Naturalis
De Coelacanth heeft inderdaad het beste in ons boven gehaald. De film die we onlangs in het clubhuis zagen was slechts het begin. Onder leiding van het BAT zijn we in de Kerstvakantie met een 15-tal Bevers op expeditie gegaan naar het Naturalis. De echte Coelacanth, die daar ergens in de kelder in een "badkuip" met sterkwater wordt bewaard (uit betrouwbare bron), kregen we niet te zien. We moesten het stellen met een versteend exemplaar. Toch was het een leuke en leerzame dag, die werd afgesloten met een heerlijke maaltijd.
Foto's van de expeditie naar Naturalis zijn te vinden op de web-pagina van Peter Klok via onderstaande link:
 www.hef.ru.nl/~pfk/bevers/indexOk.php
Foto's van de expeditie naar Naturalis zijn ook te vinden op de Sky-drive van Claud van Oers via onderstaande link:
 (gewoon op de groene tekst klikken)

Bevers Naturalis
Foto's introduik sept. 2013
Foto's van de introductieduik van 17 mei zijn te vinden op de Flickr-pagina van de Bevers via onderstaande link:
 (gewoon op Flickr-plaatje klikken)

Foto's Introduik 17 mei 2013 
Er zijn wat foto's en filmpjes van de proefduik van 17 mei  te vinden via de link: (gewoon op de link klikken)
 Klik hier
Een paar filmpjes zijn erg kort omdat de batterij van de camera bijna leeg was.
Foto's en filmpjes gemaakt door: Peter Klok en Stefan Vriend.

Korte impressie ALV 2013
- De ALV werd weer druk bezocht, waarschijnlijk is de heerlijke zelfgebakken cake van Liesbeth daarvoor verantwoordelijk.
- De buitentap automaat voor perslucht bij het nieuwe zwembad gaat niet door, want te duur.
- De toekomst van ons clubhuis is koffiedik kijken. Contacten met politieke partijen liggen in de week.
- We hebben weer minder leden. Er wordt al gefluisterd dat we onze naam beter kunnen veranderen in "Duikteam de Bevertjes".
- De introductieduiken leveren nauwelijks nieuwe leden op. Het verenigingsleven is niet meer in trek.
- De Bevers vergeten wel eens dat zij voor bar- of vuldienst verwacht worden.
- Het financiele deel werd door onze voorzitter afgesloten met de onnavolgbare woorden: "Een begroting is een begroting".
- Het bestuur is weer voltallig. Ingrid is de nieuwe penningmeester.
- Even na 21.00 werd de vergadering al weer gesloten. 
Foto's nieuwjaarsduik 2013
Zondag 13 januari 2013 Groene Heuvels.
Klik op een van de foto's om de rest te zien.

 

 

Foto's introductieduiken

 
  

Eerste vrijdag van de maand: Flessentraining 
De flessentrainingen in het zwembad worden nog steeds goed bezocht. Dus elke eerste vrijdag van de maand: flessentraining.

IJSDUIK Groene Heuvels
Op 12 februari ’12 was er ruim voldoende ijs op de Groene Heuvels voor een echte klassieke ijsduik. Gewoon voor de lol (onder de titel Hak’nWak), maar ook om na zorgvuldige voorbereiding deze module af te ronden. Mario kon tevreden zijn en deelde mee dat ieder geslaagd is. Het werd een zeer geslaagd clubevenement met een goede opkomst van 10 ijsduikers en veel supporters. De verhouding onder water - boven water was meer in balans dan tijdens de Nieuwjaarsduik.  

 

  Foto door Roelof Visser                                                          Foto door Enny Keren

Altijd mooi, dat perspectief vanonder het ijs naar boven. We kunnen op deze foto via de lens van Roelof door het heldere ijs heenkijken, en zien daar Hans Spin, die op zijn beurt Roelof vastlegt op film. Vind je dit leuk, dan moet je zeker even kijken naar het filmpje op Twitter.
En kijk ook eens op Flickr, als je toch op logo’s gaat klikken.  

Bevers op Twitter
Vanaf zaterdag 7 januari is ‘duikteam de Bevers’ ook op twitter te vinden. Het account wordt onderhouden door Enny (Bullet). Er worden als start enkele andere twitteraars gevolgd, zoals de NOB, duiken in beeld (mooie foto’s!) , duiken in Zeeland, duikspots (info over ervaringen met duikplaatsen in Nederland), activiteiten in de regio ArnhemNijmegen, e.d. Er worden geen BN-ers gevolgd. Er zijn best veel andere duikteams op twitter te vinden.
Interessante berichten worden verder verspreid (geretweet) onder degenen die volgen, dit is indirect. Je kunt ook direct een aantal interessante twitteraars volgen door ze gewoon zelf aan te klikken. Als je daarin een beetje selectief bent, gaat er een wereld voor je open…. Je kunt volgen als je een account maakt via www.twitter.com. Misschien heb je er al een…..(maar ik denk van niet).
Het is een experiment. Er staan nu enkele tweets op die volgers kunnen interesseren buiten de club, op trefwoorden als ‘duiken’ en ‘Nijmegen’. Ons webadres staat ook vermeld. Wie weet draagt het bij aan het aansluiten van nieuwe leden bij onze club, of zelfs het vinden van een clubhuis of andere zaken waar we van dromen. In elk geval zijn er nieuwe kanalen geopend, waarmee we zichtbaarder zijn en ons kunnen laten inspireren. 
Met hartelijke tweet,
Enny
Bevers moeten wijken voor paintball
Helaas, onze schuur, waar we onlangs nog zo’n mooi jubileumfeest hebben gevierd is niet meer van ons. We hadden hem de laatste tijd in bruikleen en nu is de schuur per 1 oktober verhuurd aan een Paintball onderneming. Ook het parkeerterrein mogen we niet meer gebruiken, dit wordt een paintballveld. (dit bericht is ons  pas afgelopen dagen ter ore gekomen).
Met ingang van 5 november kunnen we geen gebruik meer maken van de schuur.
We mogen dan (het weekend van 6-7 november) nog wel voor het laatste weekend gebruik maken van de parkeerplaats, dus grijp je kans, zeker met dit mooie weer!!
HEEL JAMMER!!!
Namens het bestuur,
Groetjes, Liesbeth

Foto's lustrumfeest op Flickr
Wil weten hoe het was, of wil je alle wilde verhalen zelf controleren of herbeleven. Klik dan op de link: http://www.flickr.com Alvast een voorproefje:

   
  bierfietsen                                   trotse winnaars                     de maaltijd.

Bevers trotseren de weergoden
Lustrumfeest succes ondanks het slechte weer.

Er was een flink aantal actieve leden. Zeker 16 leden deden mee aan de spelletjes.
Hoge bouwwerken bleken niet altijd stevig te zijn.
Fietsend bier drinken lukte lang niet iedereen.
Het vangen van kippetjes ging de Bevers goed af
Echt gemeen was het meedogenloos onderuithalen van onze kleinste Bever bij het touwtjespringen.
Bevers liggen liever in het water dan dat ze over een evenwichtbalk lopen.
De BBQ was weer geweldig en gezien de berg vlees die nog over was, kunnen we er binnenkort weer eentje verwachten.
Kortom: het was een geweldig feest, de sfeer was prima, het eten uitstekend. Minpuntje was dat de biertap het een beetje liet afweten. Bedankt Emiel (het was heel veel werk) voor de organisatie. Ook bedankt de jongens en meisjes van het Rijn-IJssel College die  mede de organisatie deden in het kader van hun opleiding.
Binnenkort komt er een uitvoerig verslag in de Bullet.

Lid worden van ons duikteam vanaf 16 jaar
Vanaf nu kunnen jongeren vanaf 16 jaar lid worden van onze duikverenigingen en opgeleid worden.  

Paasbrunch: Kort maar krachtig
Het weer was stralend. De duikers waren dapper. De bezoekers gezellig en het Bat kon toveren.

    

Bezoek aan Blauwe Meer bij Loon op Zand was groot succes.

                

 

Duikteam De Bevers, Postbus 1002, 6501 BA Nijmegen 
mail het secretariaat door hier te klikken 

              

Voor contact met de webmaster klik hier

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op: woensdag 12 juli 2017


Duikteam De Bevers 45 jaar jong
Deze site is gemaakt door: Willem van der Stokker